ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
МІЖНАРОДНА НАУКОВА ШКОЛА УНІВЕРСОЛОГІЇ
Польска Академія Універсального Управління 
Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania
Інститут Універсології міста Нью-Йорк 
THE INSTITUTE OF UNIVERSOLOGY OF NEW YORK

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції
«Людина та світ в інтегративних міждисциплінарних дослідженнях як основа нового укладу життя»,
яка відбудеться на базі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
31 жовтня – 1 листопада  2013 року

Преамбула.

В епоху народження нової якості відносин ми підходимо до необхідності побудови образу нового укладу життя у світі як взаємно обумовленого розвитку людини, колективу, суспільства в цілому. Сучасна наука досліджує системи різних рівнів, але на даному етапі свого існування не відбиває закономірності ефективного розвитку людини і не пояснює сутність життя на планеті. Універсальність організації світу дає можливість замислитись про відповідність способу життя кожної людини як відкритої системи закономірностям взаємодій природних систем. Наукове розуміння такої системи вписується в ієрархічні й синергетичні взаємозв'язки, окреслені в гуманітарній та природничо-науковій сферах знання. Кожна з цих сфер відображає всього лише одну з граней єдиної цілісної картини світу. Ми пропонуємо приєднатися до практичної інтеграції різних парадигмальних наукових концепцій, спираючись на формулу нового укладу життя: цілісність - рівновага - узгодженість. Інтегративний підхід у дослідженні й розумінні природних, соціальних і культурних явищ, на нашу думку, становить основу майбутніх перетворень і розвитку суспільства. Міждисциплінарність сучасних дослідницьких проектів становить основу прогнозування більш ефективного розвитку макро- і мікросистем, а тому - більш ефективного (багатомірного) бачення шляхів розвитку людини й людства.

Планується робота за напрямками:

1. Сучасні дослідження в системології: інтегративні підходи до класифікації явищ - від аналізу до синтезу.
2. Багатомірність макро- і мікросвіту в системному описі (від астрофізичних об'єктів до нано-світу).
- астрофізичні об'єкти в багатомірному описі;
- хвильові процеси в мікро- і макросвітах;
- єдність макро- і мікросвіту в контексті нової методологічної парадигми.
3. Прогнозування й моделювання соціальних процесів і керування системами в Нову Епоху.
Сучасні дослідження системних відносин у соціальних формаціях різних рівнів: фамільне, родове, національне дерево в соціальних процесах.
4. Комунікаційні процеси в епоху трансформацій
- взаємодія на рівні знакових систем, засобів масової комунікації, соціальних і професійних груп;
- взаємодія в сфері освіти й культури.
5. Универсологічна лінгвосеміотика: динамічні образи світів у мовних системах.
- мовні та мовленнєві процеси в аспекті квантових переходів;
- хвильовий аспект мовних і мовленнєвих структур 
- багатоманітність картин світу як прояв багатомірності мислення та мовно-мовленнєвої діяльності людини
-   знаковий символізм як моделююча функція мови-системи.
6. Багатомірні інтерпретації історичних процесів і цивілізаційних моделей як основа формування нового укладу життя.
7. Системні процеси в життєдіяльності людини й шляхи підтримки й відновлення здоров'я.
- фізико-фізіологічні основи й філософське осмислення процесів життєдіяльності в системах людини, колектив, суспільство;
- дослідження викривлень розвитку людини в системному розгляді поняття "залежність";
- здоровий спосіб життя як цілісність й рівновага системи в її погодженому розвитку з більшими системами життя;
- універсальні підходи до рішення проблеми підтримки біовітальних систем
Реєстрація – 31.10.2013 с 8.30 до 9.00 на філологічному факультеті ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53. Проїзд – до зупинки „Красний міст” трол. №1,8,9, маршр. таксі 16, 30, 38, 39)
Регламент роботи: 31.10.2013
9.00 – 12.00 - Пленарне засідання (доповідь – до 20 хв.)
12.20 – 13.50 – Обід (входить в суму орг. внеску)
14.00 – 18.00 – Робота секцій та майстер-класів (доповідь – до 15 хв., повідомлення – 5 хв., майстер-клас – до 30 хв.)
18.00 – 18.40 – Культурна програма

1.11.2013
9.30 – 12.20 – робота творчих дослідницьких груп
(обговорення інтегративних довгострокових дослідницьких проектів у групах - для додаткової інформації freemind.iboard.ws )
12.20 – 12.50 – круглий стіл та підведення підсумків
13.00 – 14.00 - обід
14.30 – 16.30 – екскурсія по історичному центру та місцям сили міста

Матеріали доповідей будуть опубліковані до початку конференції.
Формат матеріалів: обсяг - до 3 сторінок (понад 3 сторінок - сплачується з розрахунку 30 грн. за сторінку), Tіmes New Roman, 14, міжстрочний інтервал - 1,2; поля: зверху й знизу - 2 см, праворуч і ліворуч - 2,5 см; ілюстративний матеріал виділяється курсивом; заголовок - по центру; Ф.И.О. автора, університет \ організація - праворуч над заголовком (малюнки, таблиці, нестандартні шрифти й інформація про автора подаються додатково окремими файлами), коротка анотація доповіді (для інформаційного обміну на форумі, 2-3 пропозиції, в обсяг тез не входить).

Оргвнесок: (а) 200 грн. – участь, публікація тез, 2 обіди, екскурсія, культурна програма
(б) – 120 грн. – участь та публікація (2 дні, без обіду)
(в) – 100 грн. – участь та обід без публікації (1 день), 120 грн. – участь та обід (2 дні)
(г) – 50 грн. – участь (без обіду, без публікації)

Можлива заочна форма участі (180 грн. з розсиланням тез).

Оргвнесок для членів МНШУ при очній участі: 80 грн. (1 день), 100 грн. (2 дні).

- Орг. внесок перелічити Колеснику Олександру Сергійовичу на карт. рахунок 6762466727313361 в Приват Банку України / за допомогою послуги Western Union  або Private Money в Приват Банку України / поштовим переказом Колеснику О.С., 14013, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка 47-А, кв. 15
- матеріали, копію квитанції про оплату орг. внеску, інформацію про автора відправляти за адресою axli@i.ua
- Матеріали й внески приймаються до 30.09.2013.
- Проїзд і проживання оплачують учасники або організації, які вони представляють.
Довідки: +38066-2236306, axli@i.ua – Колесник Олександр Сергійович
+38066-1801995, marynka-san@i.ua – Колесник Марина Олександрівна
Форум - freemind.iboard.ws


Заявка на участь у конференції
«Людина та світ в інтегративних міждисциплінарних дослідженнях як основа нового укладу життя»
1. П.І.П.
2. Повна назва місця роботи, посада, науковий ступінь і звання.
3. Назва і тип доповіді (на пленарному / секційному засіданні, майстер-клас)
4. Форма участі (вказати повністю)
5. Необхідні засоби демонстрації
6. Повна контактна інформація (дом. адреса, тел., e-maіl)
7. Необхідність бронювання номера в готелі (вказати дату й кількість днів)
8. Тип харчування (загальний / вегетаріанський)